Binnen het openbaar bestuur zijn er verschillende processen die zich voordoen. De taken en bevoegdheden zijn allemaal omgeven door wet en recht. Dit om ervoor te zorgen dat alles binnen een bepaald wettelijk kader kan geschieden. Op die manier kan ervoor gezorgd worden dat goed bestuur boven alles prevaleert. Achter deze processen schuilen er een aantal vakgebieden waarvan je zeker kennis moet hebben om het totaalbeeld te kunnen begrijpen. Het bestuursrecht wordt veelal geraadpleegd om min of meer te toetsen als een beslissing en of handeling voldoet aan wettelijke procedures. Ben je benieuwd naar hoe deze zaken precies in elkaar zitten? Dan zijn er gepaste opleidingen die je kunt volgen.

Juridische opleiding

Er zijn diverse juridische opleidingen die je kunt doen om ervoor te zorgen dat je grondig onderricht wordt over het bestuursrecht. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een korte training die zich toespitst op de toepassing van wet- en regelgeving. Daarnaast kun je ook je kennis uitdiepen door middel van het volgen van een opleiding die je theoretische en praktische vaardigheden op het gebied van wet en recht aanscherpt. Wat je zeker moet weten is dat elke opleiding en of cursus een goede aanzet zal zijn om jezelf te ontwikkelen. Bestuursrecht georiënteerde opleidingen worden in de volgende alinea’s besproken.  

Privaatrecht binnen de overheid

Het privaatrecht is de spil waarin alle handelingen en besluiten genomen worden. Hiermee worden we, zonder dat we erbij stil staan, elke dag mee geconfronteerd. De opleiding Privaatrecht binnen de overheid brengt je op een inzichtelijke manier bij wat de fijne kneepjes zijn van privaatrecht. De opleiding is vooral praktijkgericht en met de opgedane kennis kun je meteen aan de slag gaan.

Adviseur Juridische Zaken

Om adequaat te kunnen inspelen op een steeds veranderende maatschappij in juridische zin, is het een vereiste om je altijd bij te scholen. De opleiding adviseur Juridische zaken legt de nadruk op het (door) ontwikkelen van juridische activiteiten zoals procederen, regel en contracteren. Het komt erop neer dat je met zo een opleiding klaargestoomd wordt om een rol als juridisch beleidsmedewerker of -adviseur te kunnen vervullen. Nadat je deze opleiding hebt afgerond ben je in staat om verschillende juridische vraagstukken te beoordelen en uit te pluizen. Ben je verbonden als beleidsmedewerker bij de rijksoverheid of ambieer je een functie als beleidsadviseur bestuurlijk-juridische zaken? Dan komt zo een opleiding je zeker goed uit.

Gemeenterecht

Een werkarm van de overheid die het dichtst bij de maatschappij ligt is de gemeente. De gemeente staat vooral bekend om een instelling waar je gaat om je paspoort, vergunning en uitkeringsvoorziening in orde te maken. Maar een Gemeente is meer dan alleen instelling waar je je officiële documenten in orde maakt. Om je meer bij  te brengen over de werking van een gemeente, kun je de cursus Gemeenterecht volgen. Nadat je deze opleiding hebt gefinaliseerd heb je meer kennis en inzicht over de organisatiestructuur binnen gemeenten. Daarnaast draag je kennis over hoe het financieel gebeuren binnen een gemeente is georganiseerd en meer. Een opleiding beleid met een juridisch aspect is zeker een goede input om je juridische vaardigheden te ontwikkelen, op peil te houden of juist uit te diepen. Meld je vandaag nog aan voor een juridische opleiding.