Het antwoord op de vraag ‘wat is een plan van aanpak?’ is een stuk veelomvattender dan je op het eerste gezicht zou denken. Want een plan van aanpak is in feite niets meer dan een lijst met activiteiten die na elkaar moeten worden uitgevoerd om een project te voltooien. Maar hoe komt zo’n lijst met activiteiten tot stand? Is de lijst met activiteiten compleet of ontbreken er nog dingen? Kan iedereen zich wel vinden in de activiteitenlijst met planning? Ook dat zijn vragen die van groot belang zijn bij het maken van een plan van aanpak.

Drie opeenvolgende stappen

De vraag ‘wat is een plan van aanpak?’ wordt automatisch beantwoord als je uitlegt hoe zo’n plan tot stand komt. Heel ingewikkeld is het maken van zo’n plan niet, maar het moet wel door de juiste personen en met de nodige aandacht worden gemaakt. Eerst wordt een beschrijving van het project gemaakt samen met de opdrachtgever. In essentie gaat het dan om de vraag welk probleem er door het project wordt opgelost. De omschrijving wordt uitgewerkt naar een lijst met activiteiten, die wordt voorzien van een planning. Dan heb je al een plan van aanpak.

Draagvlak

Om voldoende draagvlak voor het project te creëren bij alle betrokkenen moet iedereen betrokken worden bij de laatste stap: het voorzien van een planning bij de activiteitenlijst. Immers, als de planning niet kan worden gevolgd loopt het project vertraging op, waardoor het duurder wordt, en het doel misschien helemaal niet wordt gehaald. Dat is een verantwoordelijkheid van iedereen. Daarom moet tijdens het praten over de planning ook worden gekeken naar de risico’s, en naar de acties die worden genomen als tijdens het project blijkt dat dit dreigt te mislukken.

Conclusie

De conclusie is, dat het antwoord op de vraag ‘wat is een plan van aanpak?’ meer voeten in de aarde heeft dan je op het eerste gezicht zou denken. Natuurlijk, in essentie is een plan van aanpak een lijst met activiteiten die in de juiste volgorde en binnen de beschikbare tijd moeten worden uitgevoerd. Maar daarachter gaat een enorme hoeveelheid overleg schuil, over afspraken om het project te redden als het plan van aanpak niet kan worden gevolgd.