Wordt een medewerker ziek? Dan ben je als werkgever verplicht om het loon door te betalen. Dit is de eerste twee jaar minimaal 70% van het laatstverdiende loon. Als er een cao van toepassing is, dan kunnen er ook andere afspraken gelden. Het is daarom belangrijk dat je jouw bedrijf beschermt tegen de financiële risico’s van ziekteverzuim. Wil je loondoorbetaling bij ziekte verzekeren? Vraag dan een offerte van een ziekteverzuimverzekering aan.

Wie betaalt het loon als het contract afloopt?

Het kan ook voorkomen dat het contract van de zieke medewerker afloopt. Deze medewerker komt dan in aanmerking voor de Ziektewet-uitkering. Dit is ook het geval als de zieke medewerker onder de no-riskpolis valt of als de medewerker ziek wordt door zwangerschap. De Ziektewet-uitkering is meestal 70% van het dagloon, maar kan ook hoger zijn. Bijvoorbeeld:

  • Als een medewerker voor of direct na het zwangerschapsverlof ziek wordt door de zwangerschap of bevalling;
  • Als de medewerker niet kan werken omdat hij of zij ziek is door orgaandonatie.

In beide gevallen is de uitkering even hoog als het dagloon.

Is het verzekeren van loondoorbetaling bij ziekte verplicht?

Het afsluiten van een verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte is niet verplicht. Zoals gezegd is het zo dat je als werkgever verplicht bent om minimaal twee jaar 70% van het loon van een zieke medewerker door te betalen. Het kan daarom wel verstandig zijn om loondoorbetaling bij ziekte te verzekeren.

Hoe kan ik loondoorbetaling bij ziekte verzekeren?

Met een ziekteverzuimverzekering van Sazas kun je het risico van loondoorbetaling bij ziekte verzekeren. Je krijgt dan een vergoeding voor het doorbetaalde loon van een zieke medewerker. Daarnaast helpt Sazas bij het voorkomen en verminderen van verzuim binnen jouw bedrijf. Ook verzuimbegeleiding en re-integratie kosten geld. Genoeg redenen dus om een verzuimverzekering af te sluiten. Vraag daarom vandaag nog een offerte voor een ziekteverzuimverzekering aan.