Als doktersassistent ben jij mede verantwoordelijk voor een soepel verloop voor de praktijk waarin jij functioneert. Enkele van de werkzaamheden is dat je telefonisch of persoonlijk patiënten te woord staat en nuttige informatie doorspeelt. Ten eerste is het belangrijk dat je een persoonlijke draai moet geven aan de dag, zodat je onder alle omstandigheden klantvriendelijk kunt zijn. Ben je geïnteresseerd om doktersassistent te worden? Dan kun je ervoor kiezen om je hierin te specialiseren. Dit kun je doen door de studie doktersassistent te doen. Voordat je begint met de studie doktersassistent is het goed om het een en ander te weten. 

Structuur van de opleiding

De doktersassistente opleiding is volgens een bepaalde structuur opgebouwd. Hierbij worden er belangrijke speerpunten aangedragen om ervoor te zorgen dat je helemaal uitgerust ben met de nodige kennis en vaardigheden. Je wordt bijvoorbeeld bijgebracht hoe je op een effectieve manier afspraken moet inplannen en een patiëntenadministratie moet bijhouden. Daarnaast is het ook zo dat je de arts helpt om onderzoekingen uit te voeren. Verder wordt je ook vaardigheden bijgebracht die je nodig zult hebben om basishandelingen uit te voeren bij patiënten. Wat er ook zeker aan bod komt is hoe je patiënten op een tactvolle manier moet aanspreken. De opleiding van doktersassistent omvat ook de modules Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap. Daarnaast is het ook mogelijk om additionele keuzedelen te kiezen zodat je je kennis verder kan uitdiepen. 

Toelatingseisen

Om een aanvang te maken met de studie van Doktersassistent zijn er toelatingseisen aan gekoppeld. Dat wil zeggen dat je een bepaald niveau moet hebben bereikt om toegelaten te worden tot de opleiding van Doktersassistent. Heb je een Vmbo diploma op zak? Dan kun je toegelaten worden om de opleiding van doktersassistent. Een Vmbo diploma spitst zich toe op kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg. Met een mbo diploma niveau 2 en 3 kun je je ook aanmelden voor de opleiding. Kun je een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar 4 van het Havo of Vwo overleggen? Dan bestaat er ook een mogelijkheid om je in te schrijven. Als laatst kun je je ook aanmelden met een diploma die de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële grondslag. Een goede tip is om de toelatingseisen van de doktersassistente opleiding na te lezen op de website. 

Stage lopen en natraject

Binnen de opleiding van doktersassistente is een stageperiode onmisbaar. Middels een stageperiode kun je op een structurele manier aantonen dat je de opgedane kennis correct kan toepassen in de praktijk. Een belangrijke voorwaarde die aan een stageperiode is verbonden, is dat dit binnen een erkend leerbedrijf moet gebeuren. Op die manier wordt er  garantie gecreëerd voor deskundige begeleiding en een veilige werkplek. Nadat je de opleiding van doktersassistente hebt afgerond zijn er vele deuren die voor je open gaan. Je kunt ervoor kiezen om meteen aan de slag te gaan, maar aan de andere kant bestaat er ook de mogelijkheid om door te stromen naar het HBO. Genoeg mogelijkheden dus. Een andere opleiding die je eventueel ook zou kunnen doen is de apothekersassistent opleiding.